Impresum

Izdavač: NP „VREME” d.o.o. Beograd, Kosovska 17

PIB: 100294546

Telefon: 011/3234-774


 

Direktor: Stevan Ristić

Urednica sajta: Jovana Gligorijević

Pomoćnik urednika: Nikola Krstić

Urednik fotografije: Bojan Stekić

Saradnici: Lazar Čovs, Jovana Georgievski, Sara Kalember, Nevena Milojević, Mara Nedeljkov, Jovana Netković

Društvene mreže: Emina Ignjatović

redakcija@vugl.rs