Svaki put kao da je prvi: Befem festival u KC Gradu

Festival je mesto susreta lokalnih žena i tema globalno važnih za feminističku politiku, njenu učinkovitost i vidljivost u društvu.

Piše: Vugl (redakcija@vugl.rs)

Izvor: BeFem // Foto: BeFem

 

Prošlo je više od 40 godina od Drug-ce žene, prve međunarodne feminističke konferencije održane u Jugoslaviji. Ta je konferencija otvorila put za razvoj ženskog pokreta u postjugoslovenskim zemljama. Vodeći se idejom o značaju ženskog umrežavanja i povezivanja, feministički glasovi su se nadalje okupljali oko redakcija ženskih časopisa, centara za ženske studije, umetničkih grupa i pokreta na ulici.

Sredinom 90-ih i početkom 2000-ih godina, nove generacije feministkinja, koje su rasle na talasu feminističke zaostavštine iz prethodnih decenija, počinju da pokreću feminističke festivale u regionu, s namerom da održe praksu razmene znanja i solidarnu podršku u borbi protiv patrijarhata i svih regresivnih načela na kojima takav sistem počiva. Tako nastaju Mesto žensk i Rdeče Zore u Sloveniji, Vox Feminae u Hrvatskoj, a PitchWise u Bosni i Hercegovini.

 

U decembru 2009. godine, dve prijateljice odlučuju da feministički festival organizuju i u Srbiji. S namerom da se otvori prostor za sve one kojima je tesno da misle i vole u „svoja četiri zida“, BeFem nastaje kao progresivan otpor nasilju, mržnji i tradicionalnim konzervativnim strukturama.

Nastao kao čin prijateljstva, BeFem je s godinama jačao, a broj aktivistkinja i aktivista koji učestvuju u pripremi i posećuju festival je rastao. Od samih početaka, hrabro je zadavao udarce patrijarhatu, otvarajući teme o kojima se retko ili u strahu javno govorilo. Debate o rodu, politici, seksualnosti, marginama društva i otporu normama u čijim se okvirima dešava kontinuirana proizvodnja nasilja terale su nas da budemo istrajne u želji da menjamo društvo u kome živimo. Iako smo nekad zbog tih razgovora ljute, tužne, ili se osećamo nebezbedno, BeFem ostaje mesto ljubavi i zajedništva.

Festival je mesto susreta lokalnih žena i tema globalno važnih za feminističku politiku, njenu učinkovitost i vidljivost u društvu.

Ove godine, 7. i 8. decembra u KC Gradu, deseti put će se održati BeFem festival feminističke kulture i akcije. Posle deset godina, raznolikost, provokacija i radost ženske misli i akcije nastavljaju da rastu u novim oblicima.

Deset godina kasnije, nastavljamo da verujemo u feminizam koji podrazumeva spremnost da se sve što smo učile da bi „trebalo da bude“ menja. Zahvalne smo svima vama koje ste svojim učešćem na prethodnim BeFem festivalima učinile da ovo naše uverenje postane feministička stvarnost koju živimo. BeFem 10.0, svaki put kao da je prvi!