Studija pokazala čime se drogira region i ostatak sveta

Od 2011. do 2017 godine upotreba kokaina je bila najveća u Londonu, Bristolu, Amsterdamu, Cirihu, Ženevi, Svetom Galenu i Antverpu. Za to vreme njegova upotreba se uvećala za 13 odsto

Piše: Vugl (redakcija@vugl.rs)

Izvor: Science DailyWiley Online Libary// Foto: Pixabay

 

Sedmogodišnji projekat istaživanja kanalizacijskih voda u 37 zemalja pokazao je da u Evropi se može reći da vlada epidemija kokaina, dok u Australiji postoji ogroman problem sa metamfetaminom.

U časopisu „Addiction“, 41 internacionalna institucija je objavila svoje rezultate da je od 2011. do 2017. godine analizirala preko 60.000.000 ljudi, što se može reći da je ovo najveća studija u svetu na uzorku kanalizacijskih voda.

Rezultati su pokazali veoma zabrinjavajući porast upotrebe psihoaktivnih supstanci širom sveta.

 

Od 2011. do 2017 godine upotreba kokaina je bila najveća u Londonu, Bristolu, Amsterdamu, Cirihu, Ženevi, Svetom Galenu i Antverpu. Za to vreme njegova upotreba se uvećala za 13 odsto.

Dok korišćenje amfetamina je najviše u Belgiji, Holandiji i u ostalim severnim evropskim državama, uključujući i švedske gradove i Rejkavik na Islandu.

Sa druge strane, metamfetamin je ostao rezervisan za Austaliju i Severnu Ameriku. Studija beleži nenormalno visok procenat korišećenja na tim kontinenatima.

Mora se takođe napomenuti da Holandija je zabeležila masovno uzimanje ekstazija za sedam godina koliko je istraživanje trajalo.

Gradovi u Grčkoj, Portugaliji, Finskoj, Poljskoj i Švedskoj su zemlje sa najmanje zabeleženom stopom korišćenja narkotika.

 

Što se tiče samog regiona, Srbija, Hrvatska i Bosna i Hercegovina su takođe bili ukjučeni u istraživanje, te se pokazuje da je u Beogradu i Zagrebu veoma upražnjavan kokain, dok je Sarajevo više okrenuto prema amfetaminima.