Regionalna konferencija: Budućnost za mlade – Future4Youth

Ova konferencija predstavlja sjajnu priliku za sve zainteresovane da saznaju više o ovom pokretu i priključe se, jer sada je pravo vreme za to.

Foto: Pixabay

CARE International Balkans sa sedištem u Sarajevu organizuje regionalnu online konferenciju “Budućnost za mlade”, koja će se održati u utorak 17. novembra 2020. godine u periodu od 09:00 do 13:00 časova na sledećem LINKU.

Online konferencija je sastavni deo redovnih aktivnosti projektu Inicijativa mladića II (YMI – Young Men Initiative): “Promovisanje zdravijih životnih stilova među mladima u Srbiji  osporavanjem rodnih stereotipa II”, i projekta “Muškarci i dečaci kao partneri u promovisanju rodne ravnopravnosti i prevenciji ekstremizma i nasilјa među mladima na Balkanu” koji je podržavaju Vlade Švajcarske, Oak fondacija, Austrijska razvojna agencija i CARE International Balkans.

Cilj konferencije je da okupi sve zainteresovane i prikaže poslednje rezultate projekta “Inicijativa mladića” kao i da objavi osnivanje pokreta “Budućnost za mlade”. Ovaj pokret ima za cilj da okupi različite aktere i akterke civilnog društva, neformalne grupe građana i građanki, roditelje, nastavnike/ce, profesore/ke, mlade oko zajedničkog cilja – uvođenje obrazovanja o zdravim životnim stilovima u obrazovne sisteme širom Balkana.

Organizacija CARE i njeni partneri su za Program Y dobili i prestižnu nagradu za inovativnost od strane udruženja Globalna edukativna mreža – Evropa (GENE) čiji su članovi ministri obrazovanja iz zemalja Evropske unije.

“Mi razvijamo i tražimo partnerstva sa dobronamernim, posvećenim i upornim pojedinicima i pojedinkama, organizacijama i institucijama, naročito sa mladima i njihovim roditeljima, nastavnicima/ama, vršnjačkim edukatorima/kama, sportskim trenerima/cama, socijalnim radnicima/ama, psiholozima/psihološkinjama i pedagozima/pedagoškinjama, aktivistima/kinjama i predstavnicima/ama visokoškolskih ustanova koji imaju istu viziju i vrednosti da bismo ostvarili ovaj važan cilj za svako društvo – adekvatno i primenjivo obrazovanje mladih”, piše u saopštenju.

Takođe piše i da su u maju i junu 2019. godine izvršili kvantitativno istraživanje, na uzorku od 2.500 ispitanika u BiH, Srbiji i Kosovu o kvalitetu obrazovanja o životnim veštinama.

“Prosečna ocena je 3 (gde je 5 najviša ocena). 88% ispitanika u BiH, 95% u Srbiji i 97% na Kosovu* smatra kako je obrazovanje o životnim veštinama nužno za mlade. 94% ispitanika u BiH, 84% u Srbiji i 96% na Kosovu* smatra kako bi obrazovanje o životnim veštinama trebalo da bude obavezan deo obrazovanja”, piše u objavi.

Ova konferencija predstavlja sjajnu priliku za sve zainteresovane da saznaju više o ovom pokretu i priključe se, jer sada je pravo vreme za to.

Bila bi nam velika čast da našu Konferenciju najavite u vašoj uvaženoj medijskoj kući i da ispratite rad konferencije. Dnevni red konferencije možete naći na ovom LINKU.