Prijave za Školu medijske pismenosti

Udruženje građana „Centar za marginu“ upisuje petu generaciju polaznika i polaznica programa „Škola medijske pismenosti“

Izvor: Centar za marginu

 

Program je namenjen učenicima/cama srednjih škola i studentima/kinjama osnovnih studija svih fakulteta. Učešće u programu je besplatno i ne iziskuje specifično predznanje o temama kojima ćemo se baviti. Broj polaznika i polaznica je ograničen, a prijave traju do 25. septembra 2019. godine u 23:59.

Predavanja će početi 5. oktobra 2019. godine i održavaće se svake subote u prepodnevnim terminima. Predavanja se održavaju u Beogradu.

Zainteresovani kandidati i kandidatkinje se mogu prijaviti slanjem CV-a i motivacionog pisma na adresu nemanja.marinovic@czm.org.rs ili popunjavanjem online formulara.

Prijavi se OVDE

 

Škola medijske pismenosti je inovativan jednosemestralan program usmeren na sva osnovna uporišta medijske pismenosti, te podeljen u četiri segmenta:

Razvijanje ličnih strategija i alata za postizanje medijske pismenosti – osnaživanje na individualnom nivou

Jačanje teorijskog znanja iz oblasti masovnih medija i novih informacionih tehnologija

Kritička analiza masovne kulture i kulture zabave

Primenjeno znanje – rad u timovima, pisanje i objavljivanje autorskih članaka, saopštenja i istraživački rad

Ovako koncipiran, ovo je program koji omogućava individualni razvoj, sveobuhvatno teorijsko i akademsko znanje, kao i praktično znanje i konkretne alate za praćenje i monitoring medijskih sadržaja. Program predstavlja spoj akademskog pristupa medjima, primenjenog praktičnog znanja i aktivizma.

Predavanja su organizovana u dva međusobno povezana modula:

Modul masovnih medija obuhvata domen novinarstva, etike, medijskog sadržaja, kreiranja medijskih poruka, vlasništva i dr.

Modul “masovna kultura” obuhvata sadržaje popularne kulture i kulture zabave, film i animirani film, muziku, strip i dr. kao i društvene mreže i nove medije.

Osim predavanja i radionica, polaznici i polaznice Škole će imati mentorsku podršku tokom istraživačkog rada i pisanja autorskih članaka, organizovaće debate i tribine. Najbolji članci će biti objavljivani na našem portalu, magazinu „Promaja“ i u partnerskim medijima.