Predstavljena Unicefova platforma za mlade U-report

Platforma trenutno okuplja više od osam miliona ljudi u više od 60 zemalja širom sveta, a sada je u potpunosti dostupna u Srbiji.

Piše: Vugl (redakcija@vugl.rs)

// Foto: UNICEF

U-Report je društvena platforma, koja predstavlja glas mladih i promoviše učešće građana u stvaranju pozitivne društvene promene. Od svog osnivanja, U-Report je nezamjenljiv za promovisanje, podsticanje i omogućavanje angažovanja mladih u cilju prikupljanja mišljenja i stavova o pitanjima koja su važna za zajednice u kojima žive.

Platforma trenutno okuplja više od osam miliona ljudi u više od 60 zemalja širom sveta, a sada je u potpunosti dostupna u Srbiji, kao deo partnerstva između UNICEF-a i Ministarstva omladine i sporta.

Pomoću U-Report anketa na Facebook straniili preko U-Report Srbija javnog naloga na Viberu mladi daju svoje mišljenje o stvarima na koje žele da utiču. Državne institucije, nevladine organizacije, međunarodne organizacije, mediji ove rezultate primenjuju u svom radu na projektima, politikama i strategijama, kao i za analizu i merenje napretka u raznim oblastima koje se odnose na mlade.