Konferencija: Predizborna kampanja i mladi

Izvor i foto: KOMS

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) 18. juna organizujekorganizuje za medije povodom predstavljanja rezultata monitoringa izbornih kampanja u 2020, u vezi sa unapređenjem položaja mladih u Republici Srbiji.

Četvrtak, 18/6/2020, 12:00, II sprat, Mala sala

Na konferenciji će biti predstavljen presek istraživanja o izbornim kampanjama koje govore o mladima za sve izborne liste, a koje su pratili istraživači i istraživačice KOMS-a. Tim mladih istraživača i istraživačica sa Fakulteta političkih nauka, svakodnevno je pratio koji su to problemi mladih identifikovani, da li su predložene konkretne mere ili su samo data opšta obećanja kao i ko komunicira ka mladima, da li su mladi političari/ke akteri kampanje, da li se akteri obraćaju svim mladima ili samo određenim grupama i sl.

Krovna organizacija mladih Srbije uputila je političkim partijama otvoreno pismo kako bi im skrenula pažnju na rezultate do kojih su došli istraživači/ce tokom monitoringa izbora, takođe i pozvala ih da se u svojim izbornim kampanjama i kampanjama bojkota osvrnu na mlade i pitanja od značaja za mlade. Uz to postavljen je set pitanja političkim partijama i koalicijama na koje Krovna organizacija mladih Srbije očekuje odgovore koje će objaviti javno na sredstvima komuniciranja i uvrstiti u finalni izveštaj o monitoringu izborne kampanje.

Oblasti koje su mladi prepoznali kao ključne, a koje utiču na kvalitet njihovog života i u kojima je potrebno ponuditi rešenja, programe i mere su: uključivanje mladih u rad institucija i procese donošenja odluka, osamostaljivanje, zapošljavanje, obrazovanje mladihi sistem vrednosti.

Potrebno je uključiti mlade u procese donošenja odluka i zbog toga KOMS traži od svih aktera/političkih partija da:

  • na listama predlože 20% mladih osoba do 30 godina;
  • 20% osvojenih mandata povere mladim osobama;
  • koncipiraju obraćanja i kreiraju programe za mlade tako da ponude minimum 20 politika i konkretnih mera za mlade koje će uticati na unapređenje položaja mladih i biti zasnovane na stvarnim izazovima sa kojima se mladi suočavaju.

Na konferenciji će govoriti:

  • Milica Borjanić, programska asistentkinja KOMS
  • Miljana Pejić, menadžerka programa KOMS
  • Stefan Đorđević, generalni sekretar KOMS

Ukoliko imate dodatna pitanja u vezi sa konferencijom, možete kontaktirati KOMS putem office@koms.rs ili pozivom na 069 738 445.