KOMS: Zaustavite zloupotrebu udruženja mladih

Krovna organizacija mladih reagovala je povodom političke zloupotrebe omladinskih organizacija u vreme policijskog časa.

Piše: Vugl (redakcija@vugl.rs)

Foto: KOMS

“Bakljade” koje se u vreme policijskog časa danima događaju u gradovima širom Srbije, navodno organizuje Udruženje za zaštitu mladih. “Bakljade” na krovovima zgrada imaju za cilj prozivanje i vređanje opozicionih lidera.

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS), kao najviše nezavisno predstavničko telo mladih, najoštrije je osudila najnovije političke zloupotrebe mladih i udruženja mladih.

 

“KOMS od svog osnivanja do danas predstavlja nestranačku platformu koja svojim delovanjem neguje i promoviše principe aktivnog učešća svih grupa, slobode izražavanja različitih političkih stavova, nastoji da osnaži mlade da učestvuju u svim segmentima života, pa tako i u političkim, kao i da utiče na donosioce odluka, političke funkcionere i druge zvaničnike da svojim delovanjem omoguće veću vidljivost i učešće mladih”, saopštila je ova organizacija.

Oni dodaju da KOMS pozdravlja spremnost različitih političkih aktera da se istinski konsultuju sa mladima, te da ih punopravno uključe u procese donošenja odluka, a ujedno se sa posebnom pažnjom zahvaljuje mladima koji su pokazali spremnsot da na taj način doprinesu zajednici.

Ipak, skorašnje aktivnosti nam pokazuju da se učešće mladih i pojedinih udruženja mladih politički zloupotrebljava.

 

U konkretnoj situaciji delovanje “Udruženja za zaštitu mladih” predstavljeno kao spontano okupljanje i izražavanje političkog stava, predstavlja ustvari primer zloupotrebe mladih u političke svrhe koje kao posedicu ima mnogobrojne negativne efekte na druge mlade i čitavu zajednicu.

Skrivanjem iza udruženja mladih i prebacivanjem sopstvene političke odgovornosti u tom procesu, mladi podnose teret za govor mržnje, netrpeljivost, nasilno političko delovanje, zakonsku nedodorljivost, čime se kvari ugled mladih u društvu, razvija strah i nesigurnost kod drugih mladih, podstiče želja da se na jednak ili gori način obračunavaju sa svojim neistomišljenicima i slično. Ovakvim delovanjem političkih aktera degradira se sav napor koji kako KOMS, tako i sve ostale organizacije mladih i za mlade čine već godinama kako bi ovu državu učinili boljom i vrednom ostajanja mladih u njoj.

 


VIDI NA VUGLU:

KAKO ZAŠTITI PRIVATNOST ZA VREME PANDEMIJE

OSNOVA VUČIĆEVE VLASTI JE TEROR I STRAH GRAĐANA


“Zbog zajedničke želje da ravnopravno gradimo perspektivniju budućnost našeg društva, bez obzira na ideološke, stranačke ili bilo koje druge razlike, KOMS poziva sve političke aktere da se suzdrže od zloupotrebe mladih, udruženja mladih i njihovih saveza kao alata u svojim borbama, te da i sami pokušaju da savladaju načine izražavanja političkih stavova u skladu sa najvišim standardima demokratije i kulturom dijaloga dajući primer svima ostalima, pa i mladima”, piše u saopštenju.

 

KOMS takođe poziva i sve mlade, udruženja i saveze da svoje delovanje usmere ka razvoju zajednice i kapaciteta drugih mladih, da svoj politički stav izražavaju glasno i hrabro, vodeći se argumentima i poštovanjem drugih jer tako svi zajedno svojim delima, gradimo društvo u kome vladaju prave vođe: dijalog, politička kultura, razumevanje i solidarnost.

Krovna organizacija mladih Srbije predstavlja najviše predstavničko telo mladih u Srbiji. KOMS je savez udruženja koji trenutno okuplja 108 članica članica (organizacije mladih i za mlade) sa čitave teritorije Republike Srbije.