KOMS: Mladi žele da učestvuju u odlučivanju, ali i da odu iz Srbije

Izvor: KOMS / Foto: Metroeve.com

Krovna organizacija mladih Srbije kontinuirano istražuje položaj mladih kroz objavljivanje  Alternativnog izveštaja o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji na Međunarodni dan mladih – 12. avgusta 2020.

Četvrti Alternativni izveštaj za 2020. godinu pokazuje sve zvanične podatke koji postoje o mladima ali i njihove navike, stavove i probleme.

Istraživanje je sprovedeno od maja do jula 2020. godine, korišćene su kvalitativne i kvantitativne metode istraživanja. Ključni nalazi istraživanja su:

 • Da mladi uopšte nemaju uticaja na političke procese i odluke misli 53,5%.
 • Kao jedan od najvećih problema, 55,1% mladih je navelo mali uticaj na donošenje odluka.
 • Pored niskog poverenja mladih u institucije, mladi imaju izuzetno nizak stepen poverenja u političare, čak 76,% mladih ne veruje političarima.
 • Da izbori u Srbiji nisu slobodni i fer misli 77% mladih.
 • U odnosu na prethodne godine, došlo je do porasta poverenja mladih u demokratiju: 45% misli da demokratija jeste najbolji oblik vladavine, 29% misli da nije, dok 26% ne zna.
 • Čak 56% mladih smatra da je Srbiji potreban jak vođa i lider koga će narod slediti.
 • Došlo je do porasta nepoverenja mladih u EU: 46% mladih ne podržava ulazak Srbije u EU.
 • Najviše mladih, čak 36,3% smatra da Srbija treba da nastavi rad na povlačenju priznanja Kosova dok 20,6% mladih smatra da je potrebno raditi na pomirenju između Srba i Albanaca, a pitanje statusa Kosova ostaviti za kasnije.
 • 59% mladih smatra da Srbija ne treba da ima bilo kakvu saradnju sa NATO.
 • Fizičkom i verbalnom nasilju bilo je izloženo 64,5% mladih osoba u Republici Srbiji.
 • Kada je reč o merama ograničenja kretanja i okupljanja, 41% mladih smatra da su bile stroge koliko je trebalo dok 39% mladih smatra da su bile previše stroge.
 • Komunikaciju državnih funkcionera prema građanima čak 35,9% mladih vidi kao jako lošu.
 • Da se odseli iz Republike Srbije planira 53% mladih.

Rezultati istraživanja su pokazali da više od polovine mladih želi da se uključi u donošenje odluka, ali smatra da nema trenutno nikakav uticaj na odlučivanje. Zainteresovanost mladih je porasla za čak 15% u odnosu na prethodnu godinu. U odnosu na ranije godine, veći procenat mladih smatra da je demokratija najbolji oblik vladavine.

Krovna organizacija mladih Srbije zakonski je prepoznat krovni savez mladih koji okuplja 108 organizacija članica, objavljuje Alternativni izveštaj u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom uz podršku Švedske.