Kampanja: Svi zajedno protiv hiljada kamera

Foto: Pixabay

Inicijativa #hiljadekamera pozvala je u ponedeljak građane i organizacije da učestvuju u zajedničkom finansiranju pravne i građanske borbe za zabranu biometrijskog nadzora u Srbiji. Tokom ograničene promocije i prvog dana javne kampanje, prikupljeno je već preko 400.000 dinara, odnosno 40% ciljane sume.

Kampanja je pokrenuta preko platforme za mikrodonacije i može se naći na adresi hiljadekamera.rs/doniraj. Sva prikupljena sredstva koristiće se za dalju analizu tehnologije i pokretanje pravnih mehanizama protiv masovnog nadzora, nastavak mapiranja i obeležavanja kamera u javnom prostoru i druge građanske akcije, kao i edukaciju i informisanje šire javnosti.

Pametne kamere za biometrijski nadzor postavljaju se u javnim prostorima Beograda, čak i u vreme pandemije, najavljujući vreme “nove normalnosti” svakodnevnog kršenja prava građana zaštićenih Ustavom i zakonima. Sistem koji omogućava prepoznavanje lica i analizu kretanja na osnovu masovnog, neselektivnog prikupljanja ličnih podataka, uvodi se u netransparentnom procesu, pa je javnost do danas ostala uskraćena za informacije o ceni sistema, lokacijama kamera i rizicima po privatnost građana.

Reagujući na izostanak društvene debate i informacija od javnog značaja, građani i organizacije pokrenuli su platformu hiljade.kamera.rs i počeli sami da mapiraju sistem na terenu. Do danas je na ovaj način verifikovano gotovo trostruko više kamera sa biometrijskim karakteristikama u odnosu na broj koji je objavio MUP: prema građanskoj mapi, Beograd trenutno ima 1001 kameru na 469 lokacija. Takođe su otkrivene i brojne neusaglašenosti sa važećim zakonima, izostanak analize rizika i potreba, a utvrđeno je i da ne postoji unapred definisan plan lokacija predviđenih za kamere, baziran na detaljnoj analizi krivičnih dela, kako je ranije najavljeno iz policije. Prošlog meseca, inicijativa je pokrenula i peticiju za zabranu biometrijskog nadzora, u okviru kampanje koja se vodi širom Evrope.

Sve aktivnosti finansirane su isključivo resursima aktivista i organizacija okupljenih u inicijativi. Crowdfunding kampanja sada se obraća svim građanima pozivom da učestvuju u izgradnji informisanog, otvorenog društva koje prosperira od korisnih i kontrolisanih tehnologija, ne plaćajući previsoku cenu svojim građanskim slobodama. Nosilac kampanje je SHARE Fondacija u korist inicijative #hiljadekamera.

Prikupljanje donacija traje do 5. januara. Za podršku u iznosu od 1000 dinara i više predviđeni su paketi zahvalnosti koji obuhvataju informativne sadržaje o digitalnim pravima i bezbednosti na internetu, stikere za obeležavanje kamera, ali i odevne predmete dizajnirane da zbunjuju sistem za prepoznavanje lica.