Gejming industrija u Srbiji počinje da cveta

Do sada se nije sa sigurnošću moglo tvrditi koliko ljudi radi u ovoj industriji, koliko je ona velika i uspešna u poređenju sa ostalim zemljama, niti se pratio njen rast.

Piše: Vugl (redakcija@vugl.rs)

Izvor: SGA // Foto: Pixabay

 

U Beogradu, u sredu, 27. novembra, u prostorijama ICT Hub-a zvanično je predstavljen prvi SGA (Serbian Gaming Association) izveštaj o stanju domaće gejming industrije. Direktor Nikola Čavić je članovima asocijacije, partnerima i predstavnicima medija prezentovao rezultate, osvrnuo se na dosadašnji rad asocijacije i predstavio neke od planova za narednu godinu.

Do sada se nije sa sigurnošću moglo tvrditi koliko ljudi radi u ovoj industriji, koliko je ona velika i uspešna u poređenju sa ostalim zemljama, niti se pratio njen rast.

Sada, zahvaljujući prvom izveštaju ovog tipa, može da se počne sa pratnjom ove ključne statistike koje su od velikog značaja ne samo za nas kao ekosistem i državu, već i za zainteresovane investitore, izdavače i inicijative iz čitavog sveta.

Pored dela sa statistikama, izveštaj sadrži i pojedinačni prikaz većine naših članova kao i tekstove koji pokrivaju najvažnije gejming događaje kod nas, medije koji se bave video igrama, prilike u obrazovanju koje se tiču gejminga, glavne razloge za investiranje u srpski gejming ekosistem i gostujuće članke nekoliko vodećih stručnjaka iz industrije. U planu je da se ovakav izveštaj objavljuje svake godine.

 

Neke od osnovnih statistika iz izveštaja za 2018. godinu su:

Broj zaposlenih: 1281

Broj zaposlenih žena: 351

Broj zaposlenih stranaca: 56

Broj objavljenih igara: 70+

Ukupna zarada: 50 – 100 miliona evra

Najtraženije zanimanje: programer video igara

 

Detaljnije o samom izveštaju možete pročitati OVDE.