Fejsbuk uvodi dozvole za političke oglase u 32 zemlje – Srbija na spisku

Postupak dobijanja dozvole može da potraje nekoliko dana tako da bi oglašivači trebalo sada da započnu ovaj postupak kako bi se izbeglo kašnjenje u objavljivanju ovih vrsta oglasa.

Piše: Sara Šif

// Foto: Pixabay

 

Kako bismo omogućili zdrav diskurs i postali pozitivna pokretačka snaga demokratije u zemljama širom sveta, preduzeli smo određene mere kako bismo smanjili širenje dezinformacija, pomogli u sprečavanju stranog mešanja u izbore i uveli viši stepen transparentnosti i autentičnosti oglašavanja. U junu prošle godine smo omogućili da naši alati za transparentnost oglasa postanu dostupni na globalnom nivou, što je omogućilo oglašivačima da dobiju dozvole za prikazivanje političkih oglasa, da uz svoje oglase objave i izjavu o odricanju odgovornosti u vidu napomene „Plaćeno od strane“ i da na sedam godina unesu svoje oglase u Biblioteku oglasa. Sada radimo na tome da ovaj proces postane obavezan u dodatne 32 zemlje, kao što su Čile, Japan, Meksiko i Indonezija, a mi ćemo početi sa sprovođenjem naše politike o izbornim i političkim oglasima. Kako biste videli potpunu listu zemalja na koje će uticati sprovođenje ovih mera koje počinje sredinom marta, posetite Centar za podršku. Takođe radimo na proširenju liste zamalja u kojima će se sprovoditi ove mere, do čega će doći tokom ove godine, uključujući Mjanmar, Brazil i Novi Zeland.

 

Dobijanje dozvole

Svako ko želi da objavljuje izborne ili političke oglase u ovim zemljama moraće da potvrdi svoj identitet na osnovu identifikacione oznake koju izdaje zemlja u kojoj žele da objavljuju oglase i da obelodani ko snosi odgovornost za oglas. Oglašivač može da odabere da on lično, Facebook stranica koju vodi ili njegova organizacija budu navedeni u izjavi o odricanju odgovornosti u vidu napomene „Plaćeno od strane“. Zahtevamo da oglašivač dostavi dodatne informacije, kao što su lokalna poslovna adresa, lokalni telefonski broj, adresa e-pošte i vebsajt, ukoliko odluči da u izjavi o odricanju odgovornosti navede svoju organizaciju ili naziv Facebook stranice. Na osnovu ovih zahteva, oglašivači se smatraju odgovornim za oglase koje objavljuju na Facebook-u i Instagram-u.

Postupak dobijanja dozvole može da potraje nekoliko dana tako da bi oglašivači trebalo sada da započnu ovaj postupak kako bi se izbeglo kašnjenje u objavljivanju ovih vrsta oglasa.

Biblioteka oglasa i interfejs za programiranje aplikacija (API)

Oglasi i informacije koje se koriste za potvrđivanje odricanja od odgovornosti ovlašćenih oglašivača će se čuvati u Biblioteci oglasa (Ad Library API) u periodu od sedam godina. Tamo možete da saznate više o samom oglasu, o impresijama i troškovima, ali i demografske informacije, poput starosti, pola i lokacije lica koja su videla oglas.

Znamo da ne možemo sami da zaštitimo izbore, zbog čega omogućavamo istraživačima, naučnicima, novinarima i javnosti pristup API Biblioteke oglasa kako bi mogli da prouče i izvrše analizu političkog oglašavanja. Sada će oglasi iz svih 32 države biti dodati u API Biblioteke oglasa. Pored toga, do kraja aprila ćemo uvesti i Izveštaj Biblioteke oglasa za svaku od ovih zemalja. Izveštaj pruža kompletan uvid u izborne i političke oglase, poput ukupnog broja oglasa i troškova u Biblioteci oglasa. Izveštaj je dostupan i u obliku datoteke koja se može preuzeti.