Besplatna telefonska podrška zavisnicima od psihoaktivnih supstanci

Besplatna anonimna telefonska linija namenjena je za pomoć svima onima koji imaju ili su imali problema sa zloupotrebom droga.

Pored besplatnog i anonimnog savetovališta i telefonske linije 0800 104 100 od 8-16 sati radnim danima, savetnicima se može pristupiti i putem online individualnih sastanaka i grupa podrške.

Telefonski razgovor i online psiho-socijalna podrška su nešto što dokazano pomaže i što i SZO (Svetska zdravstvena organizacija) trenutno preporučuje na globalnom nivou.

Besplatna anonimna telefonska linija namenjena je za pomoć svima onima koji imaju ili su imali problema sa zloupotrebom droga, te su ugroženi i trenutnim stanjem izazvanim sa pojavom ove globalne pandemije.

Osnovni cilj Udruženja Izlazak je da doprinese ne samo poboljšanju uslova života i zdravlja osoba i porodica kojima je zavisnost narušila živote, već i da utiče na smanjenje posledica koje trenutna izolacija usled pandemije korona virusa može imati na oporavak od zavisnosti.


VIDI NA VUGLU:

KAKVE PSIHOAKTIVNE SUPSTANCE KORISTI OMLADINA U SRBIJI?

MENTALNI PROBLEMI MLADIH KORISNIKA PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI


Udruženje Izlazak postoji od 2008. godine a implementira regionalni projekat pod nazivom „Biram Oporavak“, u partnerstvu sa Svetskom Federacijom Protiv Droge (WFAD). Projekat se realizuje sa ciljem da se unaprede servisi za osobe u problemu zavisnosti, te je uspostavljeno besplatno i anonimno savetovalište i telefonska linija 0800 104 100 kako bi se pomoglo što većem broju porodica i pojedinaca pogođenih ovim problemom.

 

Više informacija o povezanosti zavisnosti, oporavka i korona virusa mozete dobiti i na www.biramoporavak.com