Studenti koji moraju da rade – između sive zone i ambicije

Volontiranje, praksa, probni rad, često su maska za rad na crno. Veliki broj studenata u Srbiji uz naporno učenje, paralelno naporno radi. U toj situaciji, laka su meta za one koji žele neprijavljene radnike.

Video: Lenka Tanasković, Nikola Kostić // Izvor: Partneri Srbije // Foto:

 

 

U okviru projekta „Budućnost slobode informacija u Srbiji“, koji od 2018. godine Partneri Srbija sprovode u saradnji sa Biroom za društvena istraživanja (BIRODI) i Pravnim skenerom a uz finansijku podršku Evropske unije, proizvedeno je devetnaest istraživačkih radova studenata novinarstva i komunikologije, sa fakulteta u Novom Sadu, Nišu i Beogradu.
Teme kojima su se studenti bavili obuhvataju oblasti ekologije, inkluzije, infrastrukture, medijske pismenosti, prava radnika, prava studenata, rad visokoškolskih ustanova, raspodelu budžeta u oblasti obrazovanja i sporta i dr. Ono što je zajedničko svim istraživačkim pričama jeste da ukazuju na konkretne probleme koji u Republici Srbiji postoje i da šalju direktan poziv za reagovanje nadležnim institucijama.
Nastanku studentskih radova prethodila je Jesenja škola aktivizma, na kojoj je učestvovalo četrdeset studenata novinarstva i komunikologije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Filozofskog fakulteta u Nišu i Fakulteta političkih nauka u Beogradu. U okviru škole studenti su imali priliku da obrađuju teme slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja, slobode govora, slobodnih medija, medijske pismenosti, otvorenih podataka, fake news-a, borbe protiv korupcije, ljudskih prava u digitalnom okruženju, da bi im, po završetku, bili dodeljeni mentori, predavači sa pomenutih fakuleta, sa kojima su osam meseci radili na istraživačkim pričama.
Ono što radovima daje dodatnu vrednost je što su studenti sami formirali teme prema svojim ličnim interesovanjima, koristeći pritom mehanizme iz Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja za prikupljanje istraživačke građe, i time pokazali da je svest mladih o gorućim problemima u državi veoma razvijena.
Mentor studenata Fakulteta političkih nauka bila je doc.dr Aleksandra Krstić.
Montaža: Andrej Veljanovski.