Šta muči mlade u Srbiji: siromaštvo, nezaposlenost i mentalno zdravlje

Nezaposlenost, rizik od siromaštva, položaj marginalizovanih grupa mladih, kao i stanje njihovog mentalnog zdravlja su neki od osnovnih problema sa kojima se mladi u Srbiji suočavaju, saopštile su međunarodne organizacije povodom Međunarodnog dana ljudskih prava.

Piše: Vugl (redakcija@vugl.rs)

Izvor: Beta // Foto: Bojan Stekić

 

Iako se u poslednjih nekoliko godina smanjuje stopa nezaposlenosti, kod mladih nezaposlenost ostaje visoka, a njihov nepovoljan položaj na tržištu rada ne napreduje i pored postojanja Nacionalne strategije za mlade i mera koje su u tu svrhu predviđene, naveli su u zajedničkom saopštenju Tim Ujedinjenih nacija u Srbiji, Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu, Misija OEBS u Srbiji i Delegacija Evropske unije u Srbiji.

 

Prema poslednjim dostupnim podacima o radnoj snazi, nezaposlenost mladih u Srbiji dvostruko veća od opšte nezaposlenosti.

 

„Posebno zabrinjava činjenica da su mladi uzrasta od 18 do 30 godina u najvećem riziku da budu pogodjeni i siromaštvom“, navedeno je u saopštenju.

 

Položaj marginalizovanih grupa mladih, poput mladih Roma i Romkinja, posebno je težak, jer u određenim propisima, kao u Zakonu o javnom zdravlju, nisu prepoznati na izričit način kao osetljiva grupa. Zdravstvena zaštita, posebno u ruralnim područjima, nije jednako dostupna svim građanima, a time ni mladima iz ruralnih sredina.

Kada je u pitanju menaltno zdravlje mladih, čak 45 odsto njih je izjavilo da je konstantno zabrinuto zbog nečega, a 28 odsto da im se dešava da često zaplaču.Više od polovine njih navodi da je u protekle dve godine doživelo bar jedan stresni događaj, a više od jednog stresnog događaja iskusilo je 23 odsto učenika.

 

Osećanje potpune bezvrednosti navodi čak 12 odsto učenika, dok sedam procenata njih navodi da im se dešava da razmišljaju o prekidanju života.

 

Iako se ne može pouzdano utvrditi tačan broj, podaci Evropskog statističkog zavoda pokazuju da Srbiju mesečno napusti više od 4000 ljudi, a godišnje 51.000, uglavnom mladih što je otprilike jedna cela opština u Srbiji na godišnjem nivou. Kako bi mladi u Srbiji ostvarili svoja prava i veću autonomiju, na Međunarodni dan ljudskih prava, Tim Ujedinjenih nacija u Srbiji, Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu, Misija OEBS u Srbiji i Delegacija Evropske unije u Srbiji smatraju da mladim osobama treba ponuditi podršku koja je za njih smislena, koja omogućava njihovu samostalnost i osnaživanje.

Neophodno je, kako je naglašeno, da se mladi shvate kao punopravni donosioci odluka o sopstvenom životu, da je njihov glas ravnopravan sa drugima, njihova participacija nezamenljiva u donošenju zakona, politika i odluka na svim nivoima.

 

Međunarodne organizacije navode da je od izuzetne važnosti uzeti u obzir i posebnu ranjivost mladih u određenim društvenim grupama: „U sopstvenom suočavanju sa izazovima tranzicije iz detinjstva u odraslo doba, iz obrazovanja u ekonomsku nezavisnost, mnogi mladi muškarci i žene nailaze na nedostatak podrške sistema i okoline, nevidljivost i zanemarivanje“, piše u saopštenju. Mnogi mladi sa invaliditetom suočavaju se sa dodatnim preprekama u nastavku obrazovanja ili zapošljavanju na otvorenom tržištu rada.

 

Podseća se da svi mladi ljudi, bez obzira na svoj identitet, uključujući etničku pripadnost, religiju, političko opredeljenje, ekonomski i društveni status, kao i seksualnu orijentaciju, treba da uživaju jednaka prava, slobode i zaštitu.

 

Poruka četiri međunarodne organizacije je jasna: mladi nisu sami i mladi su važni.

 

Kroz programe Tima Ujedinjenih nacija u Srbiji, Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu, Misije OEBS u Srbiji i Delegacije Evropske unije u Srbiji pruža se podrška hiljadama mladih u Srbiji i regionu, unapredjuju se politike i zakonski okviri, te se glas mladih osnažuje i dovodi u tokove donošenja odluka.

„Neophodno je da mladi ostanu prepoznati medju najvažnijim grupama nosioca ljudskih prava, jer predstavljaju jednu od najranjivijih populacija, ali istovremeno i jednu od najsnažnijih u promovisanju vrednosti različitosti i solidarnosti“, navedeno je u saopštenju.