Srbija možda izgubi status zemlje sa slobodnim internetom

Foto: Pixabay

Izvor: SHARE Fondacija

Od 15. oktobra mobilni operator VIP uveo je potpunu blokadu pristupa pojedinim kladioničarskim sajtovima, pozivajući se na odredbe novog Zakona o igrama na sreću koji je proletos stupio na snagu. Nezvanično se saznaje da je zapravo reč o samostalnom tumačenju normi, koje se nisu menjale u odnosu na stari propis, Uprave za igre na sreću koja je mobilnim operatorima poslala dopis sa spiskom sajtova kojima treba blokirati pristup iz Srbije.

Kao i u nekoliko prethodnih pokušaja da se filtrira internet u Srbiji, i sada je reč o neovlašćenom ograničavanju slobodnog internet saobraćaja svim građanima Srbije bez obzira da li igraju igre na sreću ili ne, što je u suprotnosti sa Ustavom i važećim zakonima. Takođe, primena odredbe koja zabranjuje „omogućavanje“ učešća u igrama na sreću, tako da se ona odnosi na provajdere internet usluga, ovakvim proizvoljnim tumačenjem mogla bi da obuhvati i prodavce uređaja, elektrodistribuciju ili banke preko kojih se vrše novčane transakcije.

Analiza SHARE Fondacije pokazala je da je do četvrtka, 29. oktobra VIP bio jedini operator koji filtrira internet u Srbiji. Na osnovu prava na pristup informacijama od javnog značaja, Upravi za igre na sreću poslali smo zahtev za uvid u dopis koji je poslat mobilnim operatorima, kao i eventualni spisak sajtova čiju su blokadu neovlašćeno tražili.

Smatraju da je blokiranje sadržaja na osnovu dopisa državnog organa opasan presedan i da  posledice po slobodu govora i otvoren internet u Srbiji mogu biti dalekosežne. SHARE Fondacija poziva sve operatore da poštuju domaće propise te da ne pribegavaju filtriranju, a Upravu za igre na sreću da primenu nadležnog zakona obezbedi na način koji ne krši ustavna prava i slobode svih građana Srbije.

Integralni izveštaj dostupan je na sajtu SHARE Fondacije.