Ljudskost u pandemiji: Solidarna kuhinja

Epidemija virusa Kovid-19 i mere zaštite učinile su da više mislimo na osetljive grupe. Sve je više inicijativa za pomoć najugroženijima. Solidarna kuhinja je jedna od njih.

Piše: Jovana Gligorijević (jovana.gligorijevic@vugl.rs)

Foto: Facebook/Solidarna kuhinja

Kad sistem zakaže, tu je samoorganizovanje. Tu su ljudi, da nadoknade odsustvo sistemske podrške, onoliko koliko mogu. Solidarna kuhinja funkcioniše tako što volonteri kuvaju hranu kod kuće, koja se potom doprema do najugroženijih članova našeg društva. Samoorganizovana grupa ljudi počela je 10. aprila da priprema obroke za one kojima su najpotrebniji.

 

Ova organizacija ima deset ljudi koji svakodnevno dele hranu na punktu na Cvetkovoj pijaci u Beogradu. Petnaest kuvara i kuhinja naizmenično kuvaju obroke, a tu je i 10-15 vozača koji pomažu da se namirnice dovezu do kuhinja, kao i da gotova jela stignu do punkta i do ljudi kojima hrana stiže na kućne adrese.

„Svako ko nam se javi dobiće hranu, ukoliko smo u mogućnosti da mu je dovezemo ili ukoliko je ta osoba u mogućnosti da dođe na naš punkt. Svako ko izjavi da je gladan i da želi pomoć, dobiće“, kaže za Vugl Vuk Vučković iz Solidarne kuhinje.

Kriza koju je izazvala pandemija pokazala je da je onih kojima ova pomoć treba, mnogo više nego što smo slutili. Vuk nam potvrđuje da su potrebe za hranom i u Beogradu – ogromne: „Moja procena, nakon višegodišnjeg rada sa ljudima na ulici, jeste da samo u Beogradu ima izmeđučetiri i pet hiljada beskućnika.“Vuk upozorava da treba paziti na definiciju beskućništva: „Iz priče sa ljudima saznajem da su to uglavnom tzv. primarni beskućnici, odnosno oni koji nemaju nikakva primanja, dokumente, kao ni gde da prespavaju, ali nalaze neka skloništa, vagone, napuštene kuće u kojima provode dane.“

Vuk pita gde su tu ljudi sa jako niskim primanjima, penzijama, socijalnim pomoćima, gde su Romi iz neformalnih naselja: „Koji procenat tačno sa 250 obroka dnevno mi pokrivamo ne bih mogao da kažem, osim da je i taj procenat mali. Ono što je važno napomenuti jeste da su ekstremno siromaštvo, glad i beskućništvo postojali i pre pandemije i vanrednog stanja i da su oni posledica sistemskog zanemarivanja stanja u društvu i potreba ugroženih.“

Svi volonteri Solidarne kuhinje pridržavaju se mera fizičkog distanciranja, uvek nose zaštitne maske i rukavice. Kuvari imaju interne protokole za bezbedno pripremanje hrane prema kojima se vode.Terenski radnici imaju interne protokole kojima se vode kad dele hranu na terenu. „Poštujemo sva zvanično propisana pravila i obavljamo posao bez prevelike teškoće“, kaže Vuk Vučković.

Ukoliko želite da donirate novac za namirnice možete to učiniti uplatom na račun 200-2782330101033-51 (primalac Solidarna kuhinja CPM). Sredstva možete uplatiti i putem Paypala.