Ljudi koji su preležali koronu imaju traume

Studija nad 265 muškaraca i 137 žena otkrila je da su žene - za koje je manja verovatnoća da će umreti od kovida nego muškarci - psihički pretrpele više nego muškarci.

Foto: Pixabay

Izvor: Guardian

Naučnici su otkrili da više od pola onih koji su preživeli kovid-19 pokazalo je da ima psihijatrijske probleme. Oni sugerišu da više od pola boluje od posttraumatskog stresnog poremećaja, anksizonosti, insomnije, depresije ili opsesivno-kompulsivnih simptoma, pokazalo je istraživanje.

Otprilike polovina ljudi koji su bili na bolničkom lečenju zbog kovida-19 otkrili su psihijatrijski poremećaj mesec dana kasnije, pokazalo je istraživanje. Od 402 pacijenta nadgledanih nakon lečenja, otkriveno je da 55% ima bar jedan psihijatrijski poremećaj, otkrili su stručnjaci iz bolnice Sveti Rafael u Milanu.

Rezultati, zasnovani na kliničkim intervjuima i upitnicima za samoprocenu, pokazali su posttraumatski stresni poremećaj (PTSP) u 28% slučajeva, depresiju u 31% i anksioznost u 42%. Pored toga, 40% pacijenata imalo je nesanicu, a 20% opsesivno-kompulsivne simptome.

Nalazi će povećati zabrinutost zbog psiholoških efekata virusa. U radu objavljenom u ponedeljak u časopisu „Brain, Behavior and Immunity“ piše da „PTSP, velika depresija i anksioznost su veoma opterećujući za dalji tok života“. Uzimajući u obzir zabrinjavajući uticaj virusa kovid-19 na mentalno zdravlje, trenutno stanje je veoma alarmantno, budući da teža stanja vode do teške depresije, stoga se preporučuje procena psihopatologije preživelih od kovida-19 i produbljivanje istraživanja o upalnim biomarkerima, u cilju dijagnosticiranja i lečenja nastalih psihijatrijskih stanja“.


VIDI NA VUGLU:

Milenijalcima je mentalno zdravlje važno koliko i voda i hrana

Podkast Vuglanje: Idemo na more


Studija nad 265 muškaraca i 137 žena otkrila je da su žene – za koje je manja verovatnoća da će umreti od kovida nego muškarci – psihički pretrpele više nego muškarci. Pacijenti sa već poznatom psihijatrijskom dijagnozom patili su više nego oni bez istorije psihijatrijskog poremećaja. Istraživači, predvođeni dr Mariom Đenarom Macom, rekli su da su ovi rezultati u skladu sa prethodnim epidemiološkim studijama.

Rekli su da psihijatrijski efekti mogu biti izazvani „imunološkim odgovorom na sam virus ili psihološkim stresorima poput socijalne izolacije, psihološkog uticaja nove teške i potencijalno fatalne bolesti, zabrinutosti za zarazu drugih i stigme“.

Od eksperata iz Velike Britanije takođe su stigla i upozorenja o poremećajima mozga kod pacijenata kovid-19. Problemi koji uključuju upalu mozga, moždani udar i psihozu povezani su sa virusom.


Ukoliko vas nešto tišti ili razmišljate o samoubistvu, molimo vas da okrenete SOS telefon za prevenciju suicida 011/7777-000, koji je na raspolaganju 24 sata dnevno ili besplatnu liniju Centra Srce 0800-300-303, svakog dana od 17 do 23 časa.