Istraživanje: Generacija Z misli da su klimatske promene nezaustavljive

Otprilike četvrtina Generacije Z misli da ljudi mogu da zaustave klimatske promene, dok 1 od 10 misli da se to ne može zaustaviti ili usporiti

Foto: Pixabay

Izvor: Morning Consult

Najmlađa generacija gaji malo iluzija da klimatske promene mogu lako da se reše, a većina kaže da je njeno napredovanje neizbežno.

Istraživanje pripadnika Generacije Z pokazalo je da 26 odsto smatra da ljudi mogu zaustaviti klimatske promene. A otprilike polovina (49 procenata) ispitanih veruje da se taj fenomen može usporiti (ali ne i zaustaviti), a samo 8 procenata je reklo da su uslovi prevazišli našu sposobnost da ih zauzdamo.

I – možda govoreći o činjenici da najmlađi iz ove grupe nikada nisu živeli u svetu pre „An Inconvenient Truth“ iz 2006. godine koja je započela eru dokumentarnih filmova i aktivista koji su bili posvećeni obrazovanju javnosti – udeo ispitanika koji veruju da se klimatske promene ne dešavaju uopšte iznosi samo 2 procenta, u granicama statističke greške.

Istraživanje od 21. do 23. avgusta sprovedeno je među 1.000 članova Generacije Z između 13 i 23 godine.

Gen Z izražava zabrinutost zbog globalne klime statistički istom brzinom kao i opšta populacija, sa 73 procenta koji kažu da su „veoma“ ili „donekle“ zabrinuti zbog uticaja klimatskih promena na životnu sredinu. U anketi od 24. do 27. avgusta, 72 procenta odraslih u opštoj populaciji izjavilo je isto.


VIDI NA VUGLU:

Video igre koje podižu svest o klimatskim promenama

Milenijalci misle da neće doživeti penziju

Nik Kejv i njegov katarzični ekvilibrijum


Iako mnogi ispitanici u anketi još uvek ne mogu da glasaju, kako generacija koja je dala svetske aktiviste poput Grete Tunberg postaje punoletna, njene vrednosti će biti sve značajnije za kreatore politike. I dok je neizbežnost klimatskih promena pogled koji deli većina generacija u svim demografskim kategorijama, postoje neke izrazite podele.

Na primer, oni koji se identifikuju kao žene imaju za 9% veću verovatnoću od muškaraca da kažu da ljudi mogu usporiti, ali ne i zaustaviti klimatske promene, na 53 procenta, odnosno 44 procenta.

Muškarci će verovatnije odgovoriti apsolutno, bilo da su klimatske promene van naše kontrole (10 procenata) ili da ljudi mogu zaustaviti klimatske promene (30 procenata).

Tamnoputi ispitanici su češće od ispitanika drugih rasa rekli da su klimatske promene van naše kontrole, sa 16 procenata.

Za mali udeo koji veruje da su klimatske promene van naše kontrole, „Morning Consult“ je postavio otvoreno pitanje o glavnom razlogu ispitanika da tako misle. Njihovi odgovori su se grupisali oko nekoliko centralnih ideja. Nešto više od trećine odgovorilo je da su klimatske promene prirodni fenomen i da hirove prirode ne može čovečanstvo da kontroliše.

Na primer, jedan pripadnik generacije Z je rekao: „Mi smo samo mala komponenta sistema. To ne znači da nismo važni, ali naš uticaj na klimatske promene je zanemarljiv.“ Manja podgrupa, blizu 8 procenata, pripisala je klimatske promene Bogu, slično izražavajući osećaj da ljudi nemaju kontrolu.

I otprilike četvrtina je krivila čovečanstvo, ocrnjujući nedostatak kolektivnog delovanja u društvu. Ova grupa je spomenula faktore kao što je stanovništvo koje se „eksponencijalno povećava“, oklevanje da se odrekne „stvari koje nam olakšavaju život“, pa čak i sam kapitalizam gde kažu da „ljudi vole novac, a vi činite sve da biste dobili novac“. A jedan posebno koncizan ispitanik sažeo je to još zloslutnije: „Polako će svet postati haos.“