Amazonija gori zbog politike, evo zašto

Kao što to obično biva i kao što i na sopstvenom primeru možemo videti, svako uništenje drveća i prirode barem je delom uslovljeno političkim interesima.

Piše: Aleksandra Mitrović

Od 1. januara do 20. avgusta ove godine, prema brazilskom Nacionalnom institutu za svemirska istraživanja (Inpe) na teritoriji Amazonije je plamtalo skoro 40.000 požara od ukupno 74.000 na području čitavog Brazila, što je najveći zabeleženi broj požara u poslednjih devet godina.

Zabrinutost za ovakvu statistiku opravdava se činjenicama da će šumi trebati stotine godina da se oporavi, kao i da je za razliku od ljudske moći da je uništi, nemoguće ljudskom moći je povratiti. Iako su požari utihnuli, i dalje postoji veliki rizik da ponovo planu.

U cilju sprečavanja daljeg širenja požara 6. septembra su Bolivija, Brazil, Gvajana, Peru, Surinam, Ekvador i Kolumbija potpisale sporazum o koordiniranju odgovora na prirodne katastrofe kao i o uspostavljanju informacione mreže koja će u ovakvim slučajevima poboljšati njihovu saradnju.

Od trenutka kada je informacija o požarima u Amazoniji dospela u javnu sferu, privukla je veliku pažnju. Nizala su se razna pitanja na globalnom nivou, akcentovale posledice i pronalazila potencijalna rešenja. Kao što to obično biva i kao što i na sopstvenom primeru možemo videti, svako uništenje drveća i prirode barem je delom uslovljeno političkim interesima.

Još pre dolaska sadašnjeg predsednika Brazila Bolsonaroa na vlast bilo je otvoreno pitanje njegovog uticaja na budućnost Amazonske šume jer je kroz svoju kampanju provlačio izjave da će je usmeriti ka ekonomskom razvoju. Naučnici su čak i tada upozoravali da bi Bolsonaro mogao svojim akcijama dovesti do određenih posledica po globalnu klimu, ne samo klimu Brazila. Od 1. januara ove godine kada počinje njegov predsednički mandat počinje da otkucava i sat Amazonskoj šumi. Osam meseci kasnije njen život počinje da se gasi, ali ona ne. Prema predsednikovom mišljenju, svi su krivi sem predsenika koji od trenutka kada prstom počinje da se upire u njega, taj prst okreće ka drugima. Neminovno je da politički motivi za podsticanje požara postoje, ali da li ih ima među nevladinim organizacijama kako to tvrdi Bolsonaro koji smatra da je požar podmetnut kako bi se diskreditovao rad njegove vlade? Koji su to zapravo politički razlozi koji opravdavaju uništenje?

Ekonomija

Shodno monopolističkom kapitalizmu i uslovima tržišta koji on podrazumeva, instrumentalizacija prostora, pa i javnog, postaje neminovna. Na to je pokušao da ukaže i Bolsonaro nazivajući Amazonsku šumu ekonomskom preprekom stvaranju zemljišta koje bi služilo državi, stvaranju novih pašnjaka i farmi. Brazil je najveći izvoznik govedine na svetu, a na drugom mestu se nalazi kada je u pitanju proizvodnja soje. Samim tim, povećanjem prostora na kojem se može uzgajati stoka i soja, povećaće se i nacionalni dohodak, što je jedan od najvažnijih ciljeva svake države, te i Brazila. Međutim, sa akcijama sprovedenim u ime ekonomije, požar je počeo da se razbuktava. Prema podacima Nacionalnog instituta za svemirska istraživanja u Brazilu, veći procenat krčenja šuma uslovio je i veći broj požara. Upoređivanjem podataka iz juna prošle i ove godine dolazimo do podatka da je krčenje šuma u brazilskom delu amazonske prašume poraslo za više od 88 odsto. U narednom julu, više od 1000 kvadratnih kilometara džungle je bilo uništeno samo u prvih 15 dana meseca. Postoji previše povezanosti između krčenja šuma i požara da bi se sva krivica svalila na prirodu. Postoji previše podudarnosti i naučnih podataka na osnovu kojih se može dovesti u pitanje krivica sadašnjeg predsednika Bolsonaroa. Protiv daljih ilegalnih miniranja i krčenja šuma boriće se i već pomenuti pakt između sedam zemalja Južne Amerike.

Demonstracija autonomije

Nakon opšteg saznanja o postojanju požara i njegovom širenju, Brazilu su druge države pokušale pružiti pomoć. Tačnije, to je pokušala da uradi Grupa Sedam, poznatija pod skraćenicom G7 čije su države članice one koje imaju najveću ekonomsku moć na svetu, a to su: Francuska, Nemačka, Kanada, Italija, Japan, Ujedinjeno kraljevstvo i Sjedinjene Američke države. Nakon tvita predsednika Francuske Makrona da „naša kuća gori“ i da je ovo „međunarodna kriza“, Bolsonaro ga je optužio da nema potrebe situaciju politizovati zbog „političke dobiti“ ujedno ga optuživši za nastojanje da o Brazilu razmišlja kao o koloniji. Iako prema njegovim rečima Brazil nije imao resurse da suzbije požare, on odbija i novčanu pomoć Nemačke u iznosu od 39,5 miliona dolara izjavljivajući da bi kancelarka Angela Merkel mogla taj iznos iskoristiti za pošumljavanje Nemačke. Svojim izjavama i odbijajući pomoć, predsednik je indirektno odbio da ugasi požar zarad prikazivanja Brazila kao nezavisne države.

Danas, kao što se iz priloženog može videti, rizici za širenje požara i dalje postoje, dok konkretnog rešenja za njihovo suzbijanje još uvek nema.

Iako nije prvi put da se požari na području Amazonije događaju i iako ovo nije najveći broj požara koji se dešava na tom području u istorji, sada odbrani Amazonske šume počinju da doprinose i korporacije poput H&M-a koji će u narednom periodu obustaviti kupovinu kože iz Brazila kako bi bio siguran da ne podržava uzgoj životinja i time doprinosi daljim požarima u ovoj najvećoj tropskoj prašumi na svetu.