„I muškarci su žrtve nasilja“: Mhm, ali u kom broju

U martu 2020. godine broj žrtava nasilja ženskog pola nad kojima su nasilje izvršili muškarci iznosi 1093, dok broj žrtava muškog pola nad kojima su nasilje izvršile žene iznosi 97.

Piše: Vugl (redakcija@vugl.rs)

// Foto: Marija Janković

 

Od izbijanja pandemije virusa korona, prema izveštaju Saveta Evrope, zabeležen je dramatičan porast nasilja nad ženama i porodičnog nasilja u državama članicama, ali i celom svetu.

 

Samo u Srbiji u martu 2020. godine zabeležena je 1616 žrtava porodičnog nasilja. Prema podacima MUP-a, 1190 žrtava je ženskog pola, dok je 426 muškog.

Naime, broj žrtvava ženskog pola nad kojima su muškarci izvršili nasilje jeste 1093 (93%) dok broj žrtava muškog pola nad kojima su takođe nasilje izvršili muškarci iznosi 329 (77%).

Broj slučajeva muških počinilaca nasilja nad ženama u partnerskim odnosima iznosi 793. Suprug je u 54% slučajeva počinitelj nasilja nad ženom. U 18% vanbračni suprug, 11% je partner, 9% partner i 8% bivši surpug.

Sa druge strane, broj slučajeva u kojima su žene počiniteljke nasilja nad muškarcima u partnerskim odnosima je drastično manji i iznosi 62. Supruga je u 58% slučajeva, vanbračna supruga u 15%, partnerka 11%, bivša supruga 10%, a bivša partnerka 6%.

Broj nasilnika nad ženama u martu je bio 11 puta veći od broja nasilnica nad muškarcima.

Detaljniji izveštaj možete videti na sajtu „Isključi nasilje“ iza kog stoji Ministarstvo pravde Republike Srbije.