Video kviz: kako nastaju vesti

Spremili smo vam novi video kviz u okviru Vuglovog projekta “I ti si medij”.

 

Spremili smo vam novi video kviz u okviru Vuglovog projekta “I ti si medij”.

Piše: Vugl (redakcija@vugl.rs)

// Foto: Pxfuel

Naš animirani video o tome kako nastaju vesti, već ste imali prilike da vidite. Sada možete i da proverite svoje znanjena ovu temu. Klikćite i srećno!