Koliko smo informisani o EU

Od početka 2019. domaći mediji u proseku su objavljivali 2108 vesti mesečno o Evropskoj uniji. Kao “četvrti stub demokratije” mediji snose odgovornost za objektivno, istinito i pravovremeno informisanje građana o evrointegracijama. Ali, da li ispunjavaju tu ulogu?

Video: Novosadska novinarska škola // Foto: Sollok29