Dragana Đapić – Heroina iz kraja

Velike žene u malim sredinama

Poslednjih godina čini nam se da kod nas i u svetu sve više mesta u javnosti dobijaju žene i priče o njihovim uspesima. Ipak, to su često neke žene koje su već na pozicijama moći. Ređe čujemo o onima koje su u svojim malim sredinama, tamo gde je otpor veći i patrijarhat, uglavnom, jači. Te žene često utiču na svoju celu zajednicu, a njihove borbe su manje vidljive.

Jedna od takvih žena je i Dragana Đapić iz sela Stanišić kod Somobra. Ona je prva žena predsednica dobrovoljnog vatrogasnog društva u Stanišiću, organizatorka kulturnog života na selu i aktivistkinja. Dragana je i prva heroina u video serijalu „Heroina iz kraja“ koji je pokrenula feministička medijska produkcija BeFem.

U ovom serijalu, Befem predstavlja žene, aktivistkinje, koje rade važne stvari u svojoj sredini, a kojima je bitno to što su i feministkinje. One deluju i inspirišu mnogo više izvan sredine u kojoj se nalaze. Pogledajte priču o prvoj heroini iz serijala – Dragani Đapić.

Autorke: Milica Batričević i Jovana Netković Montaža: Nada Kostić